Nasjonalmuséet / Torsteinsen Design

Til Munthe-utstillingen på Nasjonalgalleriet i 2018, ble Munthes glassmalerier gjenskapt ved hjelp av LED-lysrammer. 

LED-lysrammer til utstilling på Nasjonalgalleriet
I 2018 stod Nasjonalmuseet og Torsteinsen Design bak den største utstillingen av Gerhard Munthes verker innen design på over 100 år. Til denne utstillingen ønsket de å gjenskape noen av Munthes glassmalerier fra Håkonshallen, som ble ødelagt under 2. verdenskrig.

For å forsterke inntrykket av bakbelyste glassmalerier, falt valget på å bruke LED-lysrammer til rekonstruksjonen. Utfordringen med å gjøre ideer til virkelighet, fikk LEDframe ta seg av.

Virkelighetstro og lette på veggen
Ettersom de opprinnelige glassmaleriene ikke lenger eksisterer, hadde man bare skisser å ta utgangspunkt i når verkene skulle gjenskapes. De ønsket å gjøre en visuell rekonstruksjon heller enn en fysisk, og LEDframes lysrammer viste seg å egne seg godt. Rammene er lette
på veggen, lyser godt opp og er derfor særdeles virkelighetstro. LEDframe stod for hele leveransen, noe både Nasjonalmuseet og Torsteinsen Design synes var praktisk.

– Ved å la LEDframe gjøre jobben fikk vi alt fra samme leverandør, og slapp å forholde oss til flere ulike, sier prosjektleder Linn A. Christiansen ved Nasjonalmuseet.

Fredrik Torsteinsen mener LED-belysningen i rammene gir den ønskede opplevelsen av at det er et vindu som utstilles.

Forbilledlig samarbeid
Det var Torsteinsen Design som engasjerte LEDframe til prosjektet, og Fredrik Torsteinsen opplevde samarbeidet som veldig godt.

– LEDframe viste seg å være veldig fleksible og løsningsorienterte. Dette var jo ingen standardløsning. Det var en spesialløsning, men de løste det på en forbilledlig måte.

Prosessen skulle vise seg å bli mer krevende enn antatt, og Torsteinsen mener den største utfordringen var at partene på forhånd trodde at dette ville være enklere enn det egentlig var.

– Det ble noen misforståelser og utfordringer underveis, men alle utfordringer ble løst og resultatet ble bra. Det er da det er bra med gode samarbeidspartnere som jobber mot et felles mål.

Han sier at målet hele tiden stod i fokus, og at alle parter var åpne for å finne gode løsninger.

Godt fornøyd med LEDframes håndtering
Fredrik Torsteinsen sier han gjerne anbefaler LEDframe til andre som sitter på utfordrende prosjekter. Både Linn A. Christiansen og Torsteinsen Design er godt fornøyd med hvordan prosjektet ble håndtert, og ikke minst med det endelige resultatet. Utstillingen har fått veldig
god respons fra publikum.

– Responsen på utstillingen har vært veldig god, og LEDframe-installasjonene er jo et av høydepunktene, sier Linn A. Christiansen.

Om LEDframe og deres håndtering sier hun følgende:

– De har vært profesjonelle i sin håndtering, og de har levert det vi ble forespeilet.

Bla opp